Vår historia

I början av året 2020 inledde vi på Finndocks planerna på ett nytt bryggprojekt till det växande underlaget av fritidsidkare vid Vasas kustremsa. Projektet fick namnet ”Strandbryggan” och ska fungera som en plats där både båtägare och övriga kan njuta av havets närhet. Vartefter projektet utvecklades insåg vi tidigt att bryggor i helbetong var det rätta valet, även om det alternativet kräver en lång period före de betalat sig själva. De höga fraktkostnaderna var ett frustrationsmoment, eftersom bara den kostnaden skulle ta flera år att täcka med intäkter från Strandbryggan.

Det var där idén till FinnDocks kläcktes. Vi använde våra överlopps resurser till att påbörja forskning i utvecklingen av en helbetongsbrygga som tillverkas på installationsplatsen. När sommaren väl anlände och Strandbryggan började bli verklighet så kom vi med hjälp av ett verklighetstest fram till att konceptet var fullt möjligt. Vi hade spenderat mycket resurser på utvecklingen av en gjutningsteknik som fungerar för ändamålet, så det var en stor lättnad när de första elementen sjösattes.

Efter den ursprungliga prototypen har vi gått vidare med stora satsningar i vidareutvecklingen av Kellukivi™ helbetongsbryggan samt FinnDocks övriga produkter, så som Jahtisilta båtbommen. Under hösten 2020 påbörjades utvecklingen av en nätbutik.

Följ oss på sociala medier!