Integritetspolicy

Hos Finndocks, som är tillgängligt från www.finndocks.com och sköts av bolaget Kvadraten Service Ab med FO-Nummern 2950109-5 så är kundernas integritet och skydd av personuppgifter en hög prioritet. Här kan man läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Finndocks tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Finndocks sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Personuppgifter som samlas in används för att förbättra användarupplevelsen

När man besöker Finndocks.com så kan data samlas in från besöarens aktioner, och från information som besökaren lämnar över till Finndocks. Finndocks kan använda sig av unika identifierare som är kopplade till program så som Google Analytics och Facebook Pixel. Det kan vara teknisk information om besökarens enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies

Vårt externa nyhetsbrev skickas ut i syfte att marknadsföra Finndocks betongbryggor samt övriga produkter. Till rättslig grund för behandling av personuppgifterna ligger intresseavvägning, vilket betyder att Finndocks önskar att upprätthålla kontakt med våra besökare och kunder via våra utskick. Nyhetsbrevet går enkelt att avregistrera sig från via kontakt till info@finndocks.fi

Finndocks har olika kundkategorier som definieras av insamlad data och tidigare inköp. För att kunna fullfölja vårt uppdrag behöver vi behandla en del personuppgifter. Finndocks behandlar alltid kunders och besökares personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar kunders och besökares personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med kunden och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla kunders och besökares personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler. Om Finndocks skulle behandla besökarens personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver kundens samtycke, så kommer vi att inhämta kundens samtycke i förväg.

Finndocks värnar om en hög säkerhet för kundens personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda kundens personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. 

För att vår service ska fungera delar vi information med tjänsteleverantörer, t.ex. logistikföretag, betalningsportaler, marknadsföringspartners, avbetalnings- och låneföretag. Vi delar bara information som är nödvändig för att tjänsteleverantörerna ska uppfylla sin tjänst.

Finndocks har rätt att ändra integritetspolicy. Ändringar kommer att läggas ut på vår sida om dataskyddspolicy (denna sida). Finndocks följer alltid EU-förordningen 2016 – Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Du som har registrerat dig som kund i vår nätbutik kan få dina personuppgifter raderade om du så önskar. Du kan ändå fortsätta göra beställningar i vår webbutik utan inloggning.

Instruktioner

  1. Skicka ett e-postmeddelande med titeln ”Avsluta registrering i webbutiken” till adressen info@finndocks.fi
  2. Använd samma e-postadress som du angav i registreringen
    ange i meddelandet ditt förnamn, efternamn, adress med postnummer och ort. Dessa behövs för att vi ska kunna verifiera att rätt person raderas ur kundregistret.

Vi skickar inom 5 arbetsdagar en bekräftelse per e-post att avregistreringen är gjord.